Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Namjenski oročena štednja

Namjenski oročeni depozit je štednja koja se ugovara za posebne namjene, a moguće je ugovoriti u domicilnoj ili stranoj valuti.

Intesa Sanpaolo Banka vam nudi poseban oblik štednje koji vam može služiti kao instrument osiguranja odobravanja kredita.

Rok na koji se ugovara oročeni depozit ne smije biti kraći od roka trajanja kredita kao čiji instrument osiguranja i služi.

Sredstvima namjenski oročenog depozita moguće je raspolagati isključivo ukoliko po kreditu po kojem je depozit instrument osiguranja naplate ne postoje nenaplaćena potraživanja.

 Preuzmite Informativni list za namjenski oročenu štednju


Za više informacija obratite se:

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×