Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Zamjenski kredit

ZAHTJEV ZA KREDIT MOŽETE PREUZETI OVDJE


Zamjenski krediti Vam donose sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

  • iznosi kredita do 50.000 KM
  • rok otplate kredita do 10 godina
  • mogućnost odabira fiksne ili promjenjive kamatne stope
  • zatvaranje obaveza u drugim bankama

Zamjenski krediti sa NKS već od 1,00% (EKS 2,26%)*


Pregled rata zamjenskog kredita:

IZNOS KM 3 GODINE 5 GODINA 7 GODINA 10 GODINA
10.000 296,53 185,48 142,71 107,49
20.000 593,06 370,95 285,41 214,98
30.000 889,59 556,43 428,12 322,47
40.000 1.186,13 741,91 570,82 429,95
50.000 1.482,66 927,38 713,53 537,44


* Efektivna kamatna stopa (EKS) za zamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 12 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije).

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti.

 Preuzmite Informativni list za zamjenski kredit


Korisnik kredita

  • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Instrumenti osiguranja kredita

  • ovjerene isprave o zapljeni plate
  • 2 mjenice 
  • polica osiguranja kredita
  • banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×