Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Osnovni model


Stambeni krediti donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

 • iznos kredita do 300.000,00 KM
 • rok otplate kredita do 30 godina
 • veliki izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita prema mogućnostima klijenta

Stambeni kredit sa NKS već od 2,99% (EKS 3,45%)*

Pregled rata stambenog kredita:

Iznos KM

10 godina

15 godina

20 godina

25 godina

30 godina

30.000

293,72

214,32 178,65 155,06 139,79

50.000

489,53 357,20 297,75 258,43 232,98

100.000

979,05 714,39 595,49 516,86 465,96

150.000

1.468,58 1.071,59 893,24 775,28 698,94

200.000

1.958,10 1.428,78 1.190,99 1.033,71 931,91

250.000

2.447,63 1.785,98 1.488,73 1.292,14 1.164,89

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita 60 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškove police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centrale Banke, preko 10 godina.


 Preuzmite Informativni list za Stambeni kredit


Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

 • kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža kupovina i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom uz uslov da je na tom zemljištu prema urbanističkom planu dozvoljena gradnja u visini od 15.000,00 EUR do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • adaptacija, dovršenje i dogradnja objekata u visini od 15.000,00 EUR do 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM

Rok otplate kredita

 • do 30 godina za kupovinu, kupovinu s adaptacijom, izgradnju, dovršenje i dogradnju, te za kupovinu i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom
 • do 20 godina za adaptaciju, dovršenje i dogradnju objekata

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate
 • 2 mjenice
 • hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1)
 • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×