Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Nenamjenski krediti

ZAHTJEV ZA KREDIT/POTVRDU O ZAPOSLENJU MOŽETE PREUZETI OVDJE

PREGLED POTREBNE DOKUMENTACIJE


Nenamjenski krediti donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

  • iznosi kredita do 50.000 KM
  • rok otplate do 10 godina
  • mogućnost odabira fiksne ili promjenjive kamatne stope
  • kredit sa ili bez police osiguranja

Nenamjenski kredit sa policom osiguranja i NKS već od 3,99% (EKS 8,20%)*

Pregled rata nenamjenskog kredita sa fiksnom kamatnom stopom:

    Iznos KM

3 godine

6 godina

8 godina

10 godina

      10.000   

299,22

165,21

130,88

110,47

      20.000   

598,43

330,42

261,76

220,94

      30.000   

897,65

495,63

392,64

331,41

      40.000   

1.196,86

660,84

523,52

441,88

      50.000   

1.496,08

826,05

654,40

552,34

 

Pregled rata nenamjenskog kredita sa promjenjivom kamatnom stopom:

    Iznos KM

3 godine

6 godina

8 godina

10 godina

      10.000   

296,53

162,86

128,46

107,98

      20.000   

593,06

325,73

256,93

215,96

      30.000   

889,59

488,59

385,39

323,95

      40.000   

1.186,13

651,46

513,86

431,93

      50.000   

1.482,66

814,32

642,32

539,91

 

 Efektivna kamatna stopa (EKS) za nenamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 12 mjeseci. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenice i ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti.

 Preuzmite Informativni list za nenamjenski kredit sa policom osiguranja


Nenamjenski kredit bez police osiguranja i NKS 4,69% (EKS 5,93%)*

Pregled rata nenamjenskog kredita:

     Iznos KM

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

      10.000   

298,32

187,30

146,04

110,97

      20.000   

596,64

374,59

292,08

221,94

      30.000   

894,96

561,89

438,11

332,91

      40.000   

1.193,28

749,18

584,15

443,88

      50.000   

1.491,60

936,48

730,19

554,85

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za nenamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 60 mjeseci. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti.

 Preuzmite Informativni list za nenamjenski kredit bez police osiguranja


Korisnik kredita

  • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima. 

Instrumenti osiguranja kredita

  • ovjerene isprave o zapljeni plate
  • 2 mjenice 
  • polica osiguranja kredita - u zavisnosti da li je polica instrument osiguranja kredita
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×