Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Uslovi produženja ugovora o depozitu/štednji sa automatskom obnovom

U slučaju da je za Vaš depozit/štednju ugovorena automatska obnova, istekom roka oročenja isti se ponovo oročava pod sljedećim uslovima:

  1. Na isti rok oročenja;
     
  2. Po novoj kamatnoj stopi važećoj na dan produženja ugovora. Oročenu štednju sa fiksnom kamatnom stopom možete pogledati na ovom linku, a sa promjenjivom kamatnom stopom možete pogledati na ovom linku. Iste su dostupne i u svim poslovnicama Banke;
     
  3. Depozit/štednja se automatski obnavlja sa istom vrstom kamatne stope koja je ugovorena, fiksna ili promjenjiva.Promjenjiva kamatna stopa se sastoji od referentne kamatne stope važeće na dan produženja Ugovora (promjenjivi dio kamatne stope) i korektivnog faktora (nepromjenjivi dio kamatne stope). Izračun referentne kamatne stope za oročene depozite/štednju je dostupan na sljedećem linku;
     
  4. Vlasnik depozita/štednje ima pravo, ukoliko ne želi da se isti produžava, bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period raskinuti Ugovor o nenamjenski oročenom depozitu u domicilnoj valuti najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema obavijesti.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×