Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Lombardni kredit


Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini sa ili bez stalnih mjesečnih primanja, isključivo uz instrument osiguranja-kolateral, namjenski depozit. U slučaju da klijent nema stalna redovna mjesečna primanja, dužan je dokumentirati prihode iz kojih će se vršiti povrat kredita
 • korisnik kredita i založni dužnici na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 70 godina isključivo ukoliko je instrument osiguranja-kolateral, namjenski depozit.

Namjena i iznos kredita

 • nenamjenski, bez valutne klauzule u domicilnoj valuti i sa valutnom klauzulom u valuti u kojoj se vodi namjenski depozit, instrument osiguranja-kolateral, isključivo EUR
 • iznos odobrenog nenamjenskog lombardnog kredita uz instrument osiguranja-kolateral, namjenski depozit, utvrđuje se do visine 99% namjenskog depozita ukoliko je depozit u valuti KM ili EUR, odnosno do visine 85% od iznosa namjenskog depozita ukoliko je depozit u stranoj valuti različitoj od EUR
 • ukoliko korisnik kredita koristi više nenamjenskih lombardnih kredita temeljem instrumenta osiguranja - kolaterala, namjenskog depozita, za svaki pojedinačni nenamjenski lombardni kredit obavezno se ugovara i pojedinačni namjenski depozit

Rok otplate kredita

 • minimalni rok otplate je 6 mjeseci, a maksimalni rok otplate je 120 mjeseci za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz otplatu rata
 • minimalni rok otplate je 6 mjeseci, a maksimalni rok otplate je 60 mjeseci za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz jednokratnu otplatu

Kamatna stopa
 • Uz beskamatni depozit – NKS 2,00%  (EKS FBiH, DB i RS 2,60%)*​​
 • Uz beskamatni depozit – NKS za 3,00 p.p. veća od ugovorene NKS na depozit
  (EKS FBiH, DB i RS 8,68%)*
 
* Efektivna kamatna stopa (EKS) za lombardni kredit izračunat je na iznos 50.000 KM i maksimalan rok otplate, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj i troškovi ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate po pristanku dužnika od korisnika lombardnog kredita
 • saglasnost za zalog depozita ovjeren od strane nadležnog organa (opština, notar)

Osiguranje kredita namjenskim depozitom

 • za osiguranje lombardnog kredita Korisnik kredita je dužan oročiti namjenski depozit u domicilnoj odnosno stranoj valuti (isključivo EUR) u visini 1% većoj od iznosa odobrenog kredita. Namjenski depozit se oročava najmanje na rok otplate kredita (ali rok može biti i duži od roka trajanja kredita), bez automatskog obnavljanja, uz ugovaranje promjenjive/nepromjenjive kamatne stope.

 Preuzmite Informativni list za lombardni kredit


Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×