Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Zamjenski kredit

ZAHTJEV ZA KREDIT MOŽETE PREUZETI OVDJE


Zamjenski krediti Vam donose sljedeće mogućnosti i pogodnosti:
 • iznosi kredita do 60.000 KM
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • polica osiguranja kredita po Vašem izboru 
 • mogućnost odabira fiksne ili promjenjive kamatne stope
 • zatvaranje obaveza u drugoj banci u iznosu od samo 30% odobrenog kredita

Zamjenski krediti sa NKS već od 3,00% (EKS 4,65%)*


Pregled rata zamjenskog kredita:

IZNOS KM 3 GODINE 5 GODINA 8 GODINA 10 GODINA
10.000 301,51 190,55 129,96 109,52
20.000 603,02 381,10 259,92 219,04
30.000 904,52 571,65 389,88 328,56
40.000 1.206,03 762,20 519,83 438,08
50.000 1.507,54 952,75 649,79 547,60
60.000 1.809,05 1.143,30 779,75 657,12


* Efektivna kamatna stopa (EKS) za zamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate 12 mjeseci, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje kredita i tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenice i ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti.

 

 Preuzmite Informativni list za zamjenski kredit


Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.
 • korisnik kredita na konačni datum dospijeća kredita ne može biti stariji od 65 godina, dok solidarni dužnici (sudužnici) ne mogu biti stariji od 70 godina.

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate po pristanku svih sudionika u kreditu
 • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 • polica osiguranja kredita
 • banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×