Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Stambeni PLUS


Stambeni krediti – STAMBENI PLUS Vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti:

 • iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • rok otplate do 30 godina
 • odobravanje stambenog kredita uz nenamjenski kredit
 • veliki izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita prema mogućnostima klijenta
 • uplata naknade, depozita i drugih instrumenata osiguranja iz odobrenog kredita

Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.
 • ukoliko je vlasnik nekretnine, na koju Banka stavlja založno pravo, u bračnoj zajednici, zahtjevu za kredit, osim propisane dokumentacije, mora priložiti i pisanu izjavu bračnog druga da je saglasan sa zasnivanjem založnog prava na predmetnoj nekretnini. Status bračnog/vanbračnog druga utvrđuje se na temelju izvatka iz matične knjige vjenčanih ne starijeg od 30 dana ili pismene izjave.

Namjena i iznosi kredita

 • prijevremena otplata ranije realiziranih stambenih kredita u drugoj banci u visini do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • uz stambeni kredit odobrava se i nenamjenski kredit u visini do 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM

Rok otplate kredita

 • rok otplate stambenog kredita do 30 godina
 • rok otplate nenamjenskog kredita do 10 godina

Kamatna stopa

 • NKS već od 5,29% (EKS FBiH i DB 5,51%, EKS za RS 5,54%)*
* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni PLUS kredit izračunat je na maksimalan iznos i rok otplate kredita, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja i procjene vrijednosti nekretnine za Klijenta Banke, te za RS dodatno troškovi notara).

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni računa po pristanku svih sudionika u kreditu
 • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 • hipoteka na nekretninama čija procijenjena tržišna vrijednost mora biti najmanje u visini iznosa kredita (1:1)
 • polica osiguranja od osnovnih opasnosti za nekretninu na kojoj se zasniva hipoteka vinkulirana u korist Banke
 • procjena vrijednosti nekretnine koju obavlja sudski procjenitelj za nekretnine
 • prepis izvornika Ugovora o hipoteci, sačinjen od strane notara/javnog bilježnika i ZK izvadak sa upisanim teretom u korist Banke
 • mogućnost osiguranja kredita namjenskim depozitom
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

 Preuzmite Informativni list za stambeni PLUS kredit (stambeni kredit)


Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×